top of page

O Maa Lyrics Kinjal Dave, Salim SulaimanO Maa Lyrics


Jevo gano tevo tamaro putra jani paljo,

Mane paap na panthe jata advach thi pacho valjo,

Tara vina aa jagat ma maru nathi koi ambikaa,

Dubto bachava baal ne sinhe chadhi ne aavjoAgnan ni othe rahi bahu drusth krityo mein kariya,

Bagadiyo janam maro sudhari sadbuddhi aapjo,

Putra kuputra thai toh pan mata kumata thai na,

Dubto bachava baal ne sinhe chadhi ne aavjo


Bhakti maa tari bhav thi janmo janam thi hu karu,

Karuna kari o bahuchara dilma daya kai lavjo,

Tara bharose naav mein sunu mukiyu sansarma,

Dubto bachava baal ne sinhe chadhi ne aavjoJani lidhu maa tujh pratape satya bahuchar ek chey,

Tethi j kahu chu kargari maa amar padvi aapjo,

Sansarmaa saghde fariyo pan koi beli na thayu,

Dubto bachava baal ne sinhe chadhi ne aavjo


Na asha mujhne koini tara vina o bahuchara,

Jagni janeta jagat janani aant vela aavjo,

Bhakto rahiya tara bharoshe ek taro aasharo,

Dubto bachava baal ne sinhe chadhi ne aavjo

693 views

Related Posts

See All

Commentaires


bottom of page