top of page

Ram Siya Ram by Sachet Tandon - Song Lyrics

Ho Janam Janam Ki Khoj Bataye,

Ram Se Chal Ke Ram Pe Aaye,

Prem Koi Hum Aur Naa Jaane,

Ram Se Roothe Ram Se Maane,

Ram Siya Ki Karun Kahani,

Ek Hai Chandan Ek Hai Paani,


Ram Siya Ram Siya Ram,

Jai Jai Ram,

Ram Siya Ram Siya Ram,

Jai Jai Ram,

Ram Siya Ram Siya Ram,

Jai Jai Ram,

Ram Siya Ram Siya Ram,

Jai Jai Ram..


Hari Anant Hari Katha Ananta,

Kahehi Sunehi Bahu Bidhi Sab Sannta,

Ram Ratan Dhan Jo Koi Paye,

Jeevan Bhar Ramayan Gaaye,

Mangal Bhavan Amangal Hari,

Dravahu Sudasarath Ajir Bihari,


Ram Siya Ram Siya Ram,

Jai Jai Ram,

Ram Siya Ram Siya Ram,

Jai Jai Ram,

Ram Siya Ram Siya Ram,

Jai Jai Ram,

Ram Siya Ram Siya Ram,

Jai Jai Ram..

423 views

Related Posts

See All

Comments


bottom of page